Poskytované služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství. Díky profesním zkušenostem a odbornému zaměření našeho týmu jsme schopni poskytnout našim klientům vysokou úroveň odborných znalostí a individuální klientský přístup. Našimi klienty jsou podnikatelé, územně samosprávné celky a v též nepodnikající fyzické osoby.

Úzce spolupracujeme s notáři, účetními a daňovými poradci, znalci, tlumočníky, exekutory a dalšími externími specialisty tak, abychom mohli našim klientům poskytnout komplexní právní servis na té nejvyšší úrovni.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém a německém.