Náš tým

Mgr. Roman Pospiech, LL.M.

pospiech@akhapo.cz

Studoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studia ukončil v roce 2000. Své znalosti si prohloubil studiem německého práva na Právnické fakultě Ludwik-Maxmilian-Universitaet v Mnichově, kde obhájil titul magister legum. Po návratu pracoval jako firemní právník v České spořitelně, a.s. na odboru Úvěrové a zajišťovací dokumentace. Od roku 2009 působí v advokacii, kde se věnuje civilní agendě, právu obchodních společností, trestnímu právu a zastupování klientů v v soudních řízení. Specializuje se na občanské, obchodní a insolvenční právo, trestní právo, právo veřejných zakázek, agendu obcí, měst a ostatních územních samosprávných celků a zastupování klientů v řízení před soudy v nalézacím, insolvenčním a trestním řízení.