Rodinné právo

Poskytuje svým klientům právní pomoc v těchto oblastech:

  • poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů,
  • předmanželské smlouvy,
  • zúžení společného jmění manželů,
  • zastupování v řízení o rozvodu manželství
  • péče o děti – zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů),
  • zastupování a poradenství v řízení o výživném na děti, manžela, rozvedeného manžela,
  • vymáhání dlužného výživného,
  • určení otcovství apod.