Trestní právo

  • obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích řízení,
  • zastupování poškozeného v trestním řízení, náhrada škody způsobené trestným činem, adhezní řízení