Dědické právo

Maximální péče a absolutní diskrétnost je základem naší práce v oblasti dědického práva. V rámci dědického práva Vám můžeme nabídnout pomoc v oblasti:

  • nabývání dědictví
  • problematiky závětí,
  • uzavírání dohod mezi dědici,
  • sepisování listin o vydědění,
  • ochrany oprávněných dědiců,
  • zastupování dědiců i věřitelů v dědických sporech
  • sepisování darovacích smluv,
  • právně-daňového poradenství.