Správní právo

Obdrželi jste písemnost od správního orgánu a nevíte jak reagovat, neboť se nevyznáte v množství správních předpisů, kterými stát reguluje náš život ? V takovém případě se můžete s důvěrou obrátit na nás. Poskytujeme služby zejména v těchto oblastech správního práva:

  • pomoc s přípravou podkladů pro řízení před správními orgány
  • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech (např. dopravní přestupky, územní a stavební řízení)
  • zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloby, kasační stížnosti)
  • obrana proti nečinnosti správních orgánů
  • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství,
  • zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl
  • vyřízení živnostenských listů a jejich změn