Soudní a správní řízení

Nabízíme komplexní služby v oblasti zastupování v řízeních před veškerými orgány, které mohou autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech:

  • zastupování klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních,
  • podávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí soudů, správních orgánů či rozhodců,
  • zastupování v řízení o zápisech do obchodního rejstříku,
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem.