Občanské a obchodní právo

Oblast práva, která se života nás všech dotýká každodenně, aniž bychom si to často vůbec uvědomovali. V oblasti podnikání je to pak oblast práva, která upravuje každodenní obchodní činnost. Špatně uzavřená smlouva pak pochopitelně může mít fatální následky jak v oblasti běžného občanského života tak i v oblasti podnikání.

V oblasti práva poskytujeme následující služby:

  • navržení a doporučení optimální smluvní konstrukce včetně vypracování a přípravy smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, příkazní smlouvy, rámcové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředklování a pod.
  • příprava a vyjednávání všech typů smluv,
  • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran, včetně vymáhání pohledávek,
  • vymáhání náhrady škody
  • poradenství při smírném či soudním (rozhodčím) řešení možných sporů
  • osobní účast na obchodních jednáních klienta