Stavební právo

Dlouhodobé působení člena našeho týmu v největších stavebních společnostech působících na českém trhu nám umožňuje nabídnout dokonalou znalost kompletní právní úpravy související s plánováním a výstavbou jak jednoduchých, tak i technologicky a finančně nejnáročnějších staveb, které je možné na území české republiky dnes realizovat.

Navíc můžeme nabídnout bohaté zkušenosti s faktickým fungováním velkých stavebních společností včetně jejich interních řídících procesů, postupů a způsobu reakce na problémové situace na stavbách.

Portfolio služeb v oblasti stavebního práva, které Vám můžeme poskytnout je kompletní. Níže uvádíme pouze krátký výsek toho, co Vám v této oblasti můžeme nabídnout:

 • příprava staveb včetně vypracování podkladů pro územní a stavební řízení
 • zastupování před správními orgány v územním a stavebním řízení
 • smlouvy o dílo (investorské, subdodavatelské – včetně FIDIC)
 • claim management
 • zastupování ve sporech mezi objednateli a zhotoviteli
 • kupí smlouvy na nákup materiálu
 • smlouvy o přepravě věci
 • smlouvy o nájmu dopravních prostředků a stavební mechanizace
 • mandátní smlouvy
 • smlouvy na projektovou dokumentaci
 • smlouvy o likvidaci odpadů
 • kolaudace