Nemovitosti

Nemovitosti patří mezi nejhodnotnější majetek a jako takový si jistě zaslouží zvýšenou profesionální péči.

V souvislosti se správou nemovitostí Vám můžeme nabídnout komplexní právní služby v oblasti:

  • výstavby nemovitostí
  • změny způsobu užívání nemovitostí
  • nákupu a prodeje nemovitostí
  • dlouhodobého i krátkodobého pronájmu nemovitostí
  • správy a údržby společných prostor domů

S ohledem na okakující se požadavky našich klientů požadujících vysoce nadstandardní servis nově nabízíme nákup či prodej nemovitosti tvz. na klíč.