Insolvence, exekuce

S přihlédnutím ke kvalifikaci členů našeho týmu jsem schopni nabídnout komplexní služby v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Zejména se jedná

  • poradenství a zastupování mandantů ve všech fázích insolvenčního řízení a s tím souvisejících sporech a řízení
  • zastupování klientů ve věřitelských orgánech
  • poradenství klientům při podávání dlužnického insolvenčního návrhu a ohledně způsobu řešení jejich úpadkové situace
  • poradenství klientům v pozici dlužníků při reorganizaci
  • zastupování klientů při vymáhání jejich pravomocně přiznaných pohledávek v rámci exekučního řízení